اسپری قیر پاک کن برند اوکی (OK)

شــرکت OK محصولــی را تحــت عنــوان Tar Removerدر حجــم 450 میلــی لیتــر تولیــد و ارائه کرده است. در ادامه به بررسی این محصول حرفه ای خواهیم پرداخت.

از اســپری OK مــی تــوان بــرای پــاک کــردن و زدودن جــرم هــای سـخت نظیـر قیـر جـاده هـا اسـتفاده کرد. سـطوح پاسـتیکی، شیشـه ای، فلـزی و … از جملـه نقاطـی هسـتند کـه اسـپری روی آن هـا قابـل اسـتفاده اسـت. لازم بـه ذکـر اسـت ایـن اسـپری ضمـن زدودن آلودگـی بـا ایجـاد یـک لایـه محافـظ از کثیـف شـدن مجـدد سـطوح نیـز جلوگیـری مـی کنـد.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید TwitterFacebookWhatsappTelegramLinkedInPin It
حجم

450 میلی لیتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسپری قیر پاک کن برند اوکی (OK)”

×

سلام!

ارتباط با بخش پشتیبانی آنلاین فیدار کلین

×